Įmonių teisė

Print This Page

Konsultuojame planuojant verslą, įsigijant turtą, įsigijant įmones, sujungiant įmones. Parengiame susijusius dokumentus.

Rengiame akcijų, įmonių, verslo perleidimo sutartis.

Konsultuojame dėl įmonės pertvarkymo, atskyrimo klausimų, įmonių restruktūrizavimo, bankroto.

Akcininkų atstovavimas santykiuose su kitais akcininkais, akcininkų ginčuose, rengiame akcininkų sutarčių ir akcijų perleidimo sutartis.

Atstovaujame akcininkus santykiuose su juridiniais asmenimis: teisės į informaciją užtikrinimas, atstovavimas visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, visuotinių akcininkų susirinkimų nutarimų ginčijimas, juridinių asmenų valdymo organų padarytos žalos išieškojimas.